Laatste nieuws

'Benaderbaar zijn, verbinden en openstaan voor nieuwe ideeën'

20-12-2022
Floreer
Interview met Judy Menger, nieuw lid College van Bestuur Floreer per 18 januari

Judy Menger start op 18 januari 2023 als bestuurder van Stichting Floreer. Na ruim 10 jaar als leerkracht deed ze ruime ervaring op als directeur van verschillende kindcentra. Nu is het tijd voor de volgende stap. Judy typeert zichzelf als iemand die de verbinding zoekt en die ervan houdt om nieuwe ideeën uit te proberen.

“Eerst dacht ik dat het de specifieke leerlingen en onderwijsvormen waren die me aanspraken. Maar het was gewoon het onderwijs dat me pakte.”

Kwaliteit behouden en verbeteren
Ook al is Judy nog niet begonnen bij Floreer, ze heeft al een beeld van de uitdagingen die haar wachten. “Met de strategische koers die er nu ligt, willen we opvang en onderwijs verbinden. Die gedachte van een integraal kindcentrum past bij mij. De buitenschoolse opvang hebben we in Nederland vaak aardig op de rit, ik zie ernaar uit om dat ook voor elkaar te krijgen voor peuteropvang en kinderdagverblijf. Dat is een mooie uitdaging, zeker met de personeelstekorten die er in die domeinen zijn.”

“Binnen Floreer hebben we een mooie mix van onderwijsconcepten en hebben we ontzettend veel expertise in huis. Alle scholen hebben het basisarrangement van de inspectie toegekend gekregen. Aan ons de taak om die kwaliteit te behouden en liefst nog te verbeteren. Daar zal zeker creativiteit voor nodig zijn: we moeten buiten de bestaande kaders denken, op een slimme manier dingen anders organiseren. Want de tekorten die ik al noemde, lossen zichzelf niet op.”

Toegankelijk en verbindend
Als bestuurder wil Judy vooral toegankelijk en verbindend zijn. “Iemand die veel op de werkvloer rondloopt, die benaderbaar is. Ik ben niet iemand die van bovenaf komt vertellen hoe het moet, maar geef mensen graag de ruimte om zelf met ideeën te komen. Dan zorg ik dat we dat goed gaan regelen op bestuursniveau.”

Nieuwe dingen uitproberen, daar houdt Judy ook van. “Ik vind het belangrijk om open te staan voor verandering. Om pilots te draaien, binnen duidelijke kaders en met een goede evaluatie: heeft dit gewerkt, wat kunnen we nog beter doen?”

Onderwijs als rode draad
Het onderwijs heeft Judy altijd getrokken. Toch wist ze na het afronden van de pabo nog niet zeker of ze voor de klas wilde. “Ik wilde mijn opties openhouden, want ik vond bijvoorbeeld de jeugdzorg ook interessant. Daarom ben ik Orthopedagogiek gaan studeren. Kinderen helpen en ze iets leren, dat heeft er altijd wel in gezeten bij mij.”

Met beide diploma’s op zak stond ze als 22-jarige voor de klas. “In de Schilderswijk in Den Haag. Die doelgroep sprak me aan: veel leerlingen met Nederlands als tweede taal. Later rolde ik vanuit een rol in de GMR het voorzitterschap in en kwam ik veel met de beleidsmatige kant in aanraking. Ook die lag me goed. Daarna werd ik adjunct-directeur en vervolgens directeur van Kindcentrum Vroondaal in Den Haag.” Het verbinden van opvang en onderwijs ging daar echt leven voor Judy. “Daar is die IKC-gedachte wel gaan groeien bij mij, we hebben daar de opvang en het onderwijs mooi kunnen integreren.”

Diezelfde verbinding heeft ze de afgelopen jaren tot stand gebracht op verschillende locaties in Maassluis en Vlaardingen, als IKC-directeur van Stichting Wijzer. “Het grappige is: toen ik in de Schilderswijk werkte, dacht ik: dit is hélemaal mijn doelgroep. Later bij Vroondaal, in een wijk van Den Haag met een totaal andere populatie, zat ik weer op mijn plek. Het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen sprak me enorm aan. Het is dus niet zozeer een bepaalde doelgroep, het is gewoon het onderwijs dat me pakt.”

Complementair bestuur
Binnen Floreer zijn ongeveer alle doelgroepen en onderwijsconcepten wel vertegenwoordigd, dus wat dat betreft is Judy zeker op haar plek. Ze ziet ernaar uit om in januari te gaan starten.  “Ik voelde tijdens de gesprekken met Sjoerd een goede klik en denk dat we elkaar mooi aanvullen. Hij is wat meer van de bedrijfsvoering, ik van de onderwijsinhoudelijke kant. Dat is handig in het verdelen van de portefeuilles, dat je elk je eigen expertises en interesses hebt. Wat we dan wel weer gemeen hebben, is dat we allebei uit Den Haag komen.”

“Ik ben er dankbaar voor dat ik zo lang voor de klas heb gestaan. Niet alleen omdat het fijn was om te doen, ook omdat ik er voordeel van heb in mijn rol als bestuurder. Ik denk dat ik goed kan inschatten of plannen haalbaar zijn in de praktijk. Dat is één van dingen die ik hoop toe te voegen aan het bestuur. Samen gaan we er alles aan doen om Floreer nog beter achter te laten dat we het aantroffen.”

Judy beter leren kennen?
Woont in de Vruchtenbuurt in Den Haag * 40 jaar * dochter van 17 
 *krachttraining * fitness * leest graag * laatste boek: De zeven vinkjes, Joris Luyendijk (“eye-opener”)* houdt van stedentrips * laatste trip: Parijs * gaat graag naar de bioscoop met haar dochter