Laatste nieuws

‘Door een talent van een leerling te benoemen, zie je écht iets gebeuren’

20-12-2022
Floreer
Waar gaat je hart harder van kloppen, waar krijg je echt energie van en wanneer vliegt de tijd echt voorbij? Een enorme uitdaging om kinderen te helpen om hun talenten te ontdekken, te helpen benoemen en bij wijze in te fluisteren. Stefan Mes van basisschool De Optimist vertelt hoe het is om een talentfluisteraar te zijn.

Talentbouwerschool
De Optimist is een talentbouwerschool. In het onderwijs en didactiek krijgen de talenten van kinderen extra aandacht omdat ze daarvan groeien. Een talentenfluisteraar is een leraar die talentgesprekken met kinderen voert, dit gesprek draait om het herkennen en erkennen van talenten. Het kind voelt zich meer gezien en gehoord en dit draagt bij aan een positief zelfbeeld.

Drie jaar geleden kwam Stefan bij De Optimist terecht. “Deze functie kwam op mijn pad en het talentgedreven onderwijs sprak mij erg aan”. Nu mag hij zichzelf talentfluisteraar noemen en als de kans zich voordoet, wil hij de vervolgcursus doen. Naast zijn functie als leerkracht voor groep 6, maakt hij deel uit van een speciale werkgroep. Samen met negen collega’s kijkt de werkgroep hoe zij talentgedreven onderwijs nog meer kunnen toepassen. “Het is een puzzel maar gelukkig sta je door de werkgroep er nooit alleen voor.”

Kindertalentfluisteraars
Een aantal jaar terug heeft Stichting Floreer een lezing georganiseerd waar Luk Dewulf (van kindertalentenfluisteraarschool) sprak over kindertalentfluisteraars. Stefan vertelt: “Iedereen was meteen enthousiast en De Optimist is er toen echt voor gegaan.” Bijna alle leerkrachten van De Optimist zijn talentfluisteraar en hebben een tweedaagse cursus gedaan. “Tijdens zo’n cursus leer je talentgesprekken voeren, talenten te benoemen en ook kijken naar het gedrag.” Door het voeren van talentgesprekken krijgen kinderen inzicht in hun talenten en staan daardoor zelfverzekerder in het leven.”

Stefan ziet voor zowel de leerling als voor zichzelf, veel voordelen van talentgedreven onderwijs. “Talentgesprekken zijn een mooie ingang voor een goed gesprek. In plaatst van corrigeren en sturen, ga je met de leerling in gesprek.” Het helpt Stefan om te kijken waarom kinderen op een bepaalde manier reageren. “Je kijkt verder dan het gedrag, want misschien wil een leerling graag iets laten zien of uitleggen. Het is mooi om juist erachter te komen waarom een kind zo reageert en door het benoemen van een talent zie je echt iets gebeuren.”

In de cursus talentenfluisteraar worden 39 talenten beschreven. “Ieder kind is anders en uniek. Bij een mooi-maker kan het voorkomen dat, in plaats van werken aan een opdracht, de bladzijde mooi wordt ingekleurd. Je bent geneigd om te reageren met ‘maak je werk eens af’,  maar je kan ook zeggen ‘Ik zie dat je dit heel mooi hebt gemaakt, probeer eens alleen de eerste letter mooi te maken’.” Stefan vervolgt: “Bij iedereen is een talent ook weer anders. Je kan bijvoorbeeld meerdere leerlingen hebben die voetbal leuk vinden. De één vindt technische bewegen leuk, de ander het aanmoedigen en de ander vindt het gewoon gezellig. Ik vind het mooi om te zien.”

Fluisteraar
Talentgesprekken voeren betekent goede vragen stellen én doorvragen. “Tijdens een talentgesprek probeer je duidelijk te krijgen waar een leerling echt blij van wordt en nog belangrijker, waar krijgt hij of zij energie van? Als je daarna een talent kan benoemen, herkennen kinderen zichzelf er in”. Stefan vertelt vol enthousiasme verder: “Daar komt het woord fluisteraar vandaan, je ziet het talent en benoemt het. Zo leert het kind zichzelf beter kennen. En hoe meer inzicht, hoe meer zelfvertrouwen een kind krijgt.” Ook ziet Stefan het positief doorwerken op de hele klas. “De groep heeft meer begrip en respect voor elkaars talenten.”
Talentgedreven onderwijs is anders in de onderbouw dan in de bovenbouw. “Bij kleuters zie je hun ogen glinsteren als ze iets doen wat ze leuk vinden. Daar gaat het ook echt om.” Bij de bovenbouw werkt het net anders. “We zetten bijvoorbeeld één van de negenendertig talenten centraal en gaan met elkaar in gesprek. Ook gebruiken wij soms de filmpjes van de serie Buurman en Buurman, heel veel talenten komen dan voorbij zoals bijvoorbeeld vriendschap en samenwerken.”

Speciale werkgroep
De Optimist is talentbouwerschool en het gehele team doet mee. De taak wordt niet bij één iemand neergelegd, maar de school heeft een speciale werkgroep van negen collega’s. Gezamenlijk kijkt de werkgroep hoe de puzzel gelegd kan worden en hoe er ruimte gecreëerd kan worden voor talentgesprekken. “Een talentgesprek doe je niet even snel, daar moet je wel de tijd voor nemen.” Door de gesprekken te plannen tijdens bijvoorbeeld gymles, maar ook het inschakelen van onderwijsassistenten, zoekt de werkgroep naar verschillende mogelijkheden. Ook denkt de groep na over het betrekken van ouders. “We betrekken ouders steeds meer en informeren via de nieuwsbief en de ouderavond. Dit willen we in de toekomst nog meer doen.”
Stefan is er trots op dat het talentgedreven onderwijs gedragen wordt door het hele team. "Ik ben blij hoe het hier staat en dat het niet van bovenaf wordt gestuurd. Het hele team wil echt anders naar kinderen kijken. Dit levert veel op voor de relatie, geeft veel voldoening en de kinderen voelen zich echt gezien. Het is mooi dat je er een rol in kan spelen.”

Tip
Stefan ziet veel voordelen aan deze manier van lesgeven en geeft graag een tip aan scholen die willen starten met talentgedreven onderwijs. “Je kan beginnen met een ‘hier word ik blij van muur’. Een laagdrempelige manier om zichtbaar te maken wat de talenten zijn en het gesprek te openen.” Maar ook voor de collega’s onderling raadt Stefan talentgesprekken van harte aan. “Je kan talentgesprekken goed inzetten voor teambuilding, je oefent en leert ook meteen je collega’s een stuk beter kennen!"

Ook enthousiast?
Neem contact op met Stefan of met één van de andere collega's van De Optimist.