Laatste nieuws

Gedeelde verantwoordelijkheid

20-06-2023
Floreer
Op basisschool De Optimist praat het hele team mee over schoolontwikkeling. Een jaar geleden startte de school met ontwikkelteams waarin alle teamleden vertegenwoordigd zijn. ‘We hebben de verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling op meerdere schouders gelegd.’ Komend schooljaar vinden de eerste activiteiten plaats vanuit de teams.

Aanjagers
De afgelopen jaren werkte de school al aan de vijf pijlers voor de ontwikkeling van het onderwijs. De vijf pijlers - lezen, bewegend leren, leren zichtbaar maken, talent en burgerschap & mediawijsheid – vormen een goede basis om op verder te werken. Toch liep de voortgang minder snel dan gewenst, geeft directeur Remco Brandt aan: ‘De verantwoordelijkheid werd gevoeld door de coördinatoren en minder door het hele team’.

Daarom besloot de directie om het proces anders aan te pakken. In ieder team namen leerkrachten zitting die voeling hadden met een van de vijf eerder ontwikkelde pijlers. ‘Leerkrachten uit de onderbouw en de bovenbouw fungeerden als aanjagers voor de verdere ontwikkeling. Ieder team koos een van hen tot voorzitter.’ Daarmee veranderde ook de rol van het MT. ‘De Mt-leden sluiten af en toe aan bij vergaderingen en bewaken vooral het proces,’ legt Remco uit.Leerkracht Zoë Adam
: "Ontwikkelteams bij ons op school zorgen voor meer regie, nieuwe motivatie en frisse energie."


Verbeterde structuur
Verder hebben de ontwikkelteams een stevig eigen mandaat. ‘De teams bepalen zelf de doelen die ze voor een van de pijlers willen behalen. Ze gaan na welke stappen ze willen zetten en informeren de rest van de teamleden over hun plannen.’ Remco zag het enthousiasme bij de teamleden groeien. ‘De schoolontwikkeling heeft echt een boost gekregen.’ Wat hem betreft is het vooral zaak dat er niet teveel plannen worden gemaakt: ‘We moeten het proces wel stroomlijnen.’
Een van de opbrengsten uit het afgelopen jaar is een verbeterde structuur. ‘Alle ontwikkelteams hebben een jaarplan opgesteld met doelen voor het komend schooljaar en doelen voor de periode tot 2027. De bijbehorende activiteiten hebben ze opgenomen in de jaarkalender. Op die manier is er een structuur ontstaan waar we met zijn allen verder op kunnen bouwen.’ De teams nemen nu ook zelf het initiatief om verder te leren, zoals team talenten dat op cursus gaat om de aandacht voor talentontwikkeling te verdiepen.

De ontwikkelteams vragen wel tijd van de leerkrachten. Door de vergadertijd op school aan te passen, ontstaat er echter ruimte in de agenda’s. ‘Het aantal vergaderingen hebben we verminderd,’ legt Remco uit, ‘We werken nu met themateamvergaderingen, die door het ontwikkelteam worden georganiseerd. Ook zijn de werkzaamheden over meerdere teamleden verdeeld.’ De school beschikt daarnaast over een eventmanager die de teamleden ontzorgt: ‘Ze kunnen zich met de inhoud bezighouden en wegblijven bij de randzaken.’

Positieve energie
Het hele proces levert het team bovendien veel positieve energie op. Zeker als er mooie ontwikkelingen zijn, zoals rond de pijler Leren Zichtbaar Maken. ‘Daarbij willen we de leerlingen meer grip geven op wat ze aan het leren zijn,’ licht Remco toe. ‘Waar starten ze, waar gaan ze naartoe en wat is de volgende stap? In de oude situatie kregen de leerlingen vooral opdrachten om bepaalde sommen te maken. Nu weten ze beter waarom ze met iets aan de slag moeten.’ Daarbij leggen de leerkrachten er de nadruk op dat ze fouten mogen maken.

‘Ons uitgangspunt is een positieve mindset,’ zegt Remco. ‘Wij hanteren hier de bekende uitspraak: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Hij ziet nog veel kinderen op school komen die bang zijn om fouten te maken. Op De Optimist draagt het hele team ertoe bij om ze van die angst af te helpen: ‘Leren is een proces van vallen en opstaan. Een fout wil alleen zeggen dat je een andere weg moet inslaan om je doel te bereiken.’

Komend schooljaar zal duidelijk worden of de plannen voor schoolontwikkeling ook moeten worden bijgesteld. Daarbij is het vooral de vraag of het aantal geplande activiteiten behapbaar blijft voor de teamleden. ‘We moeten nagaan hoe we de schwung erin kunnen houden.’