Laatste nieuws

'Ik wil hier nooit meer weg'

04-04-2022
Floreer
Door toeval kwam Danielle Visser (26) op daltonschool De Zwaan terecht, en nu wil ze er nooit meer weg. Ze is verknocht geraakt aan de dorpsschool, het fijne team en de korte lijntjes met de ouders en de rest van Zwaneburg.

Danielle begon haar onderwijscarrière met twee parttime betrekkingen. Een op een school in Hoofddorp en een op Aldoende – zoals De Zwaan heette voor de fusie met De Achtbaan. Toen de kans zich voordeed, koos ze voor een volledige baan op De Zwaan. “Ik wil hier nooit meer weg.”

Kenmerkend aan De Zwaan is de goede sfeer. “Je wordt gelijk door het volledige team opgenomen. Echt! Ik kan garanderen dat iedereen zich hier direct thuis voelt. Dat vind ik bijzonder. We vinden dat belangrijk. Als je dit dorp nog niet zo goed kent, moet je rustig kunnen landen, vinden wij.” 
Dit spreekwoordelijke warme bad beperkt zich niet tot het team, ervaarde Danielle. “Ook de ouders en kinderen staan open voor nieuwe mensen. Ze zijn heel belangstellend en warm. Daarom zou ik niet meer terug willen naar een grotere kern. In een dorp is het toch allemaal wat persoonlijker.”

Jezelf ontwikkelen
Met rond de 385 kinderen heeft de school een behoorlijke omvang. Op termijn komt er nieuwbouw voor de complete school, maar vooralsnog zitten de onderbouw en bovenbouw gescheiden op twee locaties. Danielle zit met haar groep 3 op de onderbouwlocatie aan de Wilgenlaan in Zwanenburg. Het voordeel van deze ‘horizontale knip’ is dat je altijd het profijt hebt van een directe collega. “Ik kan altijd met mijn collega die op de andere groep staat samenwerken en sparren over de lessen. Dat is een groot voordeel.”

Danielle is tevreden over haar doorgroeimogelijkheden. Bij de Floreer Academie zijn veel cursussen te volgen. “Het zijn goede cursussen waar je direct in de praktijk wat aan hebt. Meerwaarde is dat je ze volgt met leerkrachten van andere scholen van de stichting. Met hen kun je kennis uitwisselen en leer je wat op andere scholen werkt en niet werkt.” 
Danielle vindt vooral het leesonderwijs interessant. Via de cursussen van de Floreer Academie specialiseert ze zich daarin. “Dat begint met het leesonderwijs voor de groep waaraan je zelf lesgeeft, gaandeweg breidt zich dat uit naar het leesonderwijs binnen de hele school. Op die manier blijf je uitgedaagd en blijf je je ontwikkelen.” De directie stimuleert die ontwikkeling en denkt ook graag met je mee, is Danielles ervaring. Zo ook als je eens een andere groep wil. Dat kun je ook altijd aangegeven. “Elk jaar vraagt de directie naar je wensen voor het volgend jaar en ik heb nog nooit meegemaakt dat daar niets mee gedaan wordt.”
 

Geen eilandjes
Op De Zwaan wordt veel samengewerkt. “Niet alleen met de parallelklas maar ook met de jongere en oudere groepen. Er heerst hier absoluut geen eilandjescultuur. Zelfs tijdens corona zorgden we ervoor dat we bepaalde projecten samen bleven doen. Tijdens de Kinderboekenweek lezen oudere kinderen altijd voor in mijn klas. Maar omdat dat nu niet kon had de bovenbouw filmpjes opgenomen. Zodat we toch door de oudere leerlingen voorgelezen werden. Sportdagen en feesten doen we ook met de hele school samen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen elkaar ontmoeten.”
Ook dan merk je dat De Zwaan echt een dorpsschool is, vindt Danielle. “Ouders helpen graag mee. De ene komt met zijn foodtruck, de ander met de springkussens die hij of zij verhuurt en zo zijn er heel veel mensen die wat doen om er echt een leuk feest van te maken.” 
Een voordeel van een dorpsschool is ook dat de lijntjes lekker kort zijn met andere instanties. Spelen in de speeltuin, bezoekje aan de bibliotheek, of de kinderboerderij. “Eén belletje en het is ‘oh, gezellig van De Zwaan, kom maar hoor’.”