Laatste nieuws

Optimist International School bestaat 5 jaar

23-03-2023
Floreer
Samen leren voor de toekomst. Optimist International School houdt daarbij rekening met meer dan 40 nationaliteiten. Na vijf jaar is de school niet meer weg te denken uit het aanbod van Stichting Floreer. ‘We zijn nog steeds aan het groeien,’ vertelt schoolleider Anne-Marie van Holst.

Zes jaar geleden was ze betrokken bij de oprichting van de school. Aanleiding was de toestroom van internationale medewerkers naar bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). ‘De capaciteit van het basisonderwijs voor internationale kinderen was onvoldoende,’ legt Anne-Marie uit. ‘De betrokkenen zagen in dat onderwijs ook kan bijdragen aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven.’

Wethouder John Nederstigt van gemeente Haarlemmermeer ging te rade bij Stichting Floreer. Zou  internationaal onderwijs onder te brengen zijn bij een van de bestaande scholen? ‘Directeur Remco Brandt van OBS De Optimist vroeg mij om samen met projectmanager Wendy van Vliet een nieuwe school op te zetten,’ vertelt Anne-Marie. Op 8 januari 2018, ruim vijf jaar geleden, ging Optimist International School (OIS) officieel van start. 

Eigen gemeenschap
In het begin was de internationale school nog klein. ‘We begonnen met 26 leerlingen.’ Op de eerste schooldag hadden leerlingen van De Optimist vlaggetjes gemaakt van het moederland van alle nieuwe kinderen, vertelde Anne-Marie in een interview bij het driejarig bestaan. Een ‘Welcome committee’ maakte de ouders wegwijs op school en in de gemeente. OIS beschikte toen al over een eigen gebouw aan de Waddenweg. ‘We zagen dat de ouders elkaar graag opzochten en liefst een eigen gemeenschap wilden vormen. Ook voor de leerkrachten was het fijner om een eigen plek te hebben.’ De school was ondertussen uitgebreid naar 9 groepen.

In de jaren daarna bleef het aantal leerlingen groeien. ‘Het aantal internationale medewerkers in de metropoolregio neemt jaarlijks met 7% toe,’ licht Anne-Marie toe, ‘in de regio Haarlemmermeer zelfs met 20 tot 30%.’ Internationals werken vaak bij kleinere bedrijven, bijvoorbeeld in de ICT, maar ook bij grote bedrijven als Booking en Danone. ‘Aanvankelijk kwamen er veel uit India, nu komen ze overal vandaan, uit het Oostblok of andere delen van Europa, uit Zuid-Afrika, China en Japan.’ Belangrijkste criterium voor toelating is een tijdelijk verblijf in ons land, bijvoorbeeld voor 3 tot 4 jaar, zodat de kinderen later weer soepel naar een andere school kunnen overstappen buiten Nederland.

Moedertaal
Voertaal binnen de school is Engels. Daarnaast gebruiken de kinderen hun moedertaal, omdat dat belangrijk is voor de ontwikkeling van hun eigen identiteit. ‘Alle leerlingen zijn meertalig,’ zegt Anne-Marie, ‘80% van hen spreekt geen vloeiend Engels.’ Digitale hulpmiddelen zorgen ervoor dat de leerlingen en de leerkrachten toch goed met elkaar kunnen communiceren. ‘Ze leren bepaalde concepten in hun moedertaal en maken daarna de vertaalslag naar het Engels.’ Met deze werkwijze brengt OIS een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN ten uitvoer: een taalvriendelijke leeromgeving voor alle kinderen. De school ontving daarvoor het officiële certificaat Language Friendly School

‘In ons onderwijs ligt de nadruk op vaardigheden vanuit een holistische benadering van kennis, talent en wereldburgerschap ineen. Het gaat erom hoe de leerling zich verhoudt tot zichzelf, de ander en de wereld. We gaan uit van het International Primary Curriculum en gebruiken bij de lessen een thematische opzet.’ In 6 tot 9 weken wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het thema ‘What a Wonderful World’. Vakken zoals science, biologie, ICT en technologie worden dan geïntegreerd aangeboden. In de lessen is ruimte voor onderzoek, internationale oriëntatie, burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. ‘Er is een sterke focus op het leren zelf, op doorzettingsvermogen, samenwerking en respect.’

Veel tijd om stil te staan bij het vijfjarig jubileum nemen de teamleden van OIS niet. ‘We zijn nog steeds in ontwikkeling.’ Al volgt in het voorjaar nog een interculturele dag voor kinderen, teamleden en ouders, die deels in het teken staat van het jubileum. Direct daarna gaat de aandacht weer vol op de school, die inmiddels 270 leerlingen telt, de wachtlijst niet meegerekend.