Laatste nieuws

Plan C

09-01-2024
Floreer
100% onderwijs, 100% plan C. Formatie op volle sterkte, nu en in 2032 De cijfers vormen het harde bewijs: het lerarentekort in de regio Haarlemmermeer neemt de komende jaren fors toe. Vier schoolbesturen hebben hun achterban van leerkrachten, ondersteuners, directies en ouders geraadpleegd en slaan nu de handen ineen met een doel: de formatie op sterkte hebben en goed onderwijs voor alle leerlingen, nu en in 2032. Dit vraagt om een compleet andere benadering en die wordt gevonden via Plan C. Ook jouw school gaat meedoen.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg
Om het lerarentekort op te vangen, is de enige optie om van binnenuit wezenlijk iets te veranderen. Meer van hetzelfde doen leidt niet tot de gewenste oplossingen, ervaren we al langer. Als schoolbesturen willen we niet wachten totdat het te laat is, maar nu concrete actie ondernemen. Zodat we straks de oplossing in handen hebben. 

Vakmanschap centraal
Met Plan C hebben we met z’n allen een opdracht om ons onderwijs daadwerkelijk anders te organiseren. We wandelen niet over gebaande paden en gaan ook geen pleisters plakken, we slaan nieuwe wegen in die leiden tot een formatie die structureel op sterkte is. Waarbij elke school meedoet en meedenkt en haar eigen oplossing(en) kiest. Eén ding zien wij als een gegeven: welke oplossing jouw school ook bedenkt, jullie team staat centraal en is aan zet. Jouw vakmanschap is onze grootste waarde.

Ongebaande paden en de kunst afkijken
Met elkaar begeven we ons dus op ongebaande paden. We denken outside the box en zo mogelijk laten we ons inspireren door andere vernieuwers. Dat leidt op elke school tot concrete keuzes die passen bij het team, de kinderen en de manier van werken. 
Maar wat dan en hoe dan, zul je wellicht denken. In basis gaan we geen oplossingen uit de weg. Misschien kiezen jullie voor andere schooltijden. Of gaan jullie het aanbod aanpassen. Wie weet helpt het deels verleggen van bevoegdheden. Of geeft de inzet van technologie de meeste kans van slagen? Een combinatie van oplossingen ligt het meest voor de hand en misschien vormt jouw idee wel een prachtige aanvulling. 

Schoolproject Plan C
We gaan met elkaar aan de slag, met denken en met doen. Het schoolproject volgt een afgesproken tijdspad en een helder stappenplan, zodat we er ‘straks’ als scholen in de Haarlemmermeer en Kennemerland klaar voor zijn. Als team staan jullie er niet alleen voor, we leren met en van elkaar. En de meerwaarde van dit alles: jullie eigen vernieuwende aanpak trekt misschien ook nog eens anderen aan. 

 

Je gaat de komende tijd van Plan C horen. Horen wij ook van jou?