Laatste nieuws

Vertrouwen in de ontwikkeling van het kind

22-03-2023
Floreer
Alles draait om de kinderen op Montessorischool De Boog. Niet de leerstof maar hun ontwikkeling staat centraal. Dat wil echter niet zeggen dat ze mogen doen waar ze zin in hebben. De leerkrachten helpen de kinderen om verstandige keuzes te maken. ‘We zien wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen,’ zegt directeur Claar Rekers.

Vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt voor het onderwijs op De Boog. ‘Vanaf de geboorte is ieder kind bezig om zelfstandig te worden en het is aan de opvoeder om het kind steeds meer los te laten,’ licht Claar toe. Ze benadrukt dat haar school het net even anders doet maar verder een heel gewone school is. Je hoeft geen ‘typisch Montessorikind’ te zijn om je er thuis te voelen. ‘Wij hebben er vertrouwen in dat ieder kind zich kan ontwikkelen.’ 

Daarbij is keuzevrijheid een groot goed. ‘We kijken goed welke stappen een kind maakt en wat de volgende stap is,’ zegt Claar. In de zogenoemde zone van de naaste ontwikkeling laat de leerkracht een kind doen wat het bijna kan. ‘Het kind oefent met opgaven die niet te moeilijk maar zeker ook niet te makkelijk zijn.’ Op school en op de BSO kiest het kind zelf wat het wil doen en hoeveel tijd het daaraan besteedt. Het heeft veel bewegingsvrijheid, het kan rondlopen en zelf spullen pakken.

Eigenaarschap
In die keuzevrijheid zit het ‘eigenaarschap’ van het kind, een term die goed aansluit op het onderwijs bij De Boog. De afgelopen jaren hebben ze hard gewerkt om het eigenaarschap van de kinderen te versterken. ‘Uit eerdere audits was gebleken dat kinderen heel goed kunnen vertellen wat ze aan het doen zijn, maar minder goed wat ze aan het leren zijn,’ vertelt Claar. De school startte daarom het project ‘Van doen naar leren’. 

De rol van de begeleiders is daarbij van groot belang. ‘De begeleiders letten op hun taalgebruik en laten voorbeeldgedrag zien. Ze vragen wat het kind aan het leren is en gaan in overleg na hoe het zich verder kan ontwikkelen,’ legt Claar uit. Het gaat erom te bepalen wat het kind daarvoor nodig heeft. ‘Kinderen zijn van huis uit gemotiveerd om te leren. Wij moeten er vooral voor zorgen dat we hen niet beperken door teveel te sturen.’

Rijke leeromgeving
De klassen zijn zo ingericht dat de kinderen vanzelf op onderzoek uitgaan. ‘Wij hebben de school zo vormgegeven dat er uitdaging inzit voor de kinderen.’ In de rijke leeromgeving van De Boog zien de onderwijsmaterialen er aantrekkelijk uit en zijn ze keurig geordend. De kasten zijn toegankelijk, zodat de kinderen er makkelijk iets uit kunnen halen. ‘Er is veel te zien en vooral veel te doen,’ zegt Claar. ‘We geven de voorkeur aan handelend werken boven leren op papier.’ 

De begeleiders verwachten dat kinderen aan het werk zijn en dat zij ervoor zorgen dat anderen kunnen werken. ‘Werken is waarmee het kind zich ontwikkelt. Met bouwen in de bouwhoek, sommen maken, het voorbereiden van een presentatie, opruimen van je la. We begeleiden de kinderen door nieuwsgierig te zijn, ze te vertellen wat we verwachten en minder te zeggen wat niet mag. Kinderen gaan beter werken als ze vaker merken wat goed gaat.”

We hebben een prachtige school, we willen het nog veel mooier. Samen met het Palet bereiden we de start van een integraal kindcentrum voor waar vanuit onze gezamenlijke visie kinderen van 0-13 jaar ontdekkend en avontuurlijk kunnen leren en ontwikkelen.