Overzicht opvang

Deze Floreer-scholen bieden eigen opvang aan:


Het Palet – BSO Sterrenwacht Palet 

LRK nummer 178355409

Hier aanmelden

Rondleiding aanvragen


De Boog – BSO de Boog 

LRK nummer: Kagiwepi gebouw: 144796302 Schoolgebouw: 193051850

Hier aanmelden

Rondleiding aanvragen


IJwegschool – BSO Blijweg 

LRK nummer: 113339331

Hier aanmelden

Rondleiding aanvragen

 


KC WestWijs – BSO WestWijs

LRK nummer: 206182624

Hier aanmelden

Rondleiding aanvragen


’t Joppe – BSO Buutvrij 

     LRK nummer: 124499430

Hier aanmelden

Rondleiding aanvragen


IKC de Zwanebloem – Opvang 2-13 jaar

LRK nummer : peuters: 698448984 BSO: 520341004

Hier aanmelden

Rondleiding aanvragen


Op andere scholen wordt eventueel opvang via een andere BSO-organisaties aangeboden.

U kunt onze  GGD inspectierapporten inzien op het Landelijk Register Kinderopvang; een website van de overheid.