De Bosrank

< Overzicht scholen
Onze  school staat in de wijk Overbos, vlakbij Floriande. We bestaan uit ongeveer 100 leerlingen en tien teamleden die samen een enthousiast en hecht team vormen. We bezitten ruime klaslokalen met in elke klas een digitaal schoolbord. Het schoolplein rondom de school is ruim en om binnen te bewegen is er in de school een speellokaal en naast de school een gymzaal. Daarnaast bezitten wij een prachtige biblio/mediatheek met zitruimtes om te lezen en werkplekken met computers. Ook koken wij regelmatig met onze leerlingen in onze mooie keuken.

Visie:

Waar wij voor staan

De Bosrank is een openbare school. Dit betekent dat wij ernaar streven dat iedereen zich bij ons welkom voelt, ongeacht achtergrond of levenswijze. Onze Stichting SOPOH en wij, hechten grote waarde aan de universele rechten van het kind, opgesteld door de VN, en handelen hier ook naar:

Kern:

“Het onderwijs aan kinderen moet gericht zijn op de ontplooiing van het kind. Het moet kinderen respect bijbrengen voor mensenrechten, vrede en verdraagzaamheid, verschillende culturen en het milieu.”

Openbare basisschool De Bosrank richt zich op de optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van leerlingen. Daarnaast worden hoge verwachtingen gesteld ten aanzien van de leerprestaties op ieders niveau. Het uitgangspunt is, dat ieder kind kwaliteiten en/of talenten bezit en dat het de taak van de leerkracht / de school / de ouders is om het kind te helpen om deze taken en kwaliteiten te (h)erkennen. Leerkrachten geven daarbij het goede voorbeeld door ook als team te werken aan het (h)erkennen van ieders talenten en kwaliteiten en deze ook expliciet uit te dragen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Het kunnen en mogen werken vanuit je kwaliteiten en talenten, zorgt ervoor dat je je gewaardeerd voelt. Het zorgt voor motivatie, zelfvertrouwen en leerplezier.

Speerpunten:

  • Kleine school in de wijk Overbos met kleinere klassen: ruimte voor begeleiding voor ieder kind.
  • Warme en sociaal rijke leeromgeving: de leerling wordt in ontwikkeling en zelfstandigheid gestimuleerd.
  • Hecht en gemotiveerd team.
  • Goede leerresultaten: al jaren minstens een (landelijk) gemiddelde Cito/Iep Eindscore in groep 8. Wij halen het maximale uit elk kind.
  • In elke klas de nieuwste (digitale) schoolborden. 
  • Inzet van ICT: in groep 1/2 gebruik van i-pads en vanaf gr 3 gebruik van laptops.
  • Gebruik van nieuwste leermethodes.
  • Prima inspectierapport en oudertevredenheidsenquetes.
  • Veel aandacht voor kunst en cultuur.
  • Sport is voor ons belangrijk: Deelname aan alle sporttoernooien en vele verschillende sportclinics. De sporttoernooien worden altijd geleid en begeleid door enthousiaste leraren. Dit in tegenstelling tot veel andere scholen waar de begeleiding vaak door ouders moet worden gedaan.
Floreer
Openbaar onderwijs
Liesbos 18-20
2134 SB
Hoofddorp
Website