De Optimist

< Overzicht scholen

De Optimist is de openbare school in de wijk Floriande in Hoofddorp. De school ligt centraal in de wijk en maakt deel uit van de Brede School Floriande Midden. In de Brede School is nog een school gevestigd en kindercentrum ‘Het Groene eiland’ van de SKH. Het kindercentrum verzorgt voor- en naschoolse opvang. De Optimist hanteert het 5 gelijke dagen model, alle kinderen lunchen op school.

Naast mooie, ruime klaslokalen en gemeenschapsruimten, beschikt de school over twee speellokalen voor de kleuters en twee volwaardige sportzalen voor de overige leerlingen. Om de school heen liggen de speelpleinen en grasvelden en groenvoorzieningen voor de verschillende leeftijden.

Visie

Wij vinden het van belang dat kinderen met plezier naar school gaan, zich optimaal ontwikkelen en in staat zijn prestaties te leveren naar vermogen. Met krachtige instructies en een voorspelbare taakgerichte klassenorganisatie werken wij aan ambitieuze doelen. Wij leggen het accent op zin in leren.

Onder zin in leren verstaan we:
– Kennis verwerven en inzicht krijgen in je eigen leerontwikkeling;
– Samen werken en samen leren;
– Kinderen leren nadenken over hun eigen leren (reflectief onderwijs).

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat:
– Kinderen met plezier naar school gaan;
– Het klimaat op school veiligheid en vertrouwen biedt;
– Er een stimulerende en uitdagende omgeving is waarbij de leerkracht een sturende rol heef;t
– Hulp gekoppeld is aan systematische observaties.

Schoolklimaat

Het is van essentieel belang dat kinderen met plezier naar school gaan. Er moet een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid zijn. In school moet een ieder leren rekening te houden met een ander, verdraagzaam, maar ook behulpzaam te zijn. Als kinderen zich veilig voelen, zullen ze zich beter ontwikkelen. Als kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, leidt dit tot motivatie en zelfstandigheid. Deze motivatie en zelfstandigheid leiden naar leren en presteren naar vermogen.

Wij bieden

  • een school waar aandacht is voor talent en kinderen inzicht krijgen in hun ontwikkeling;
  • een sportieve school, met gymlessen voor groep 1 t/m 8 verzorgd door een vakdocent;
  • aandacht voor de individuele leerling;
  • een school waar kinderen met plezier naar toe gaan;
  • een enthousiast en professioneel team.

Meer informatie

Wij maken graag tijd voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door onze school. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer 023-5619187.

Meer informatie kunt u vinden op onze website, waar ook onze schoolgids te bekijken is; www.obsoptimist.nl

Floreer
Openbaar onderwijs
Deltaweg 109
2134 XS
Hoofddorp
Website