De Zilvermeeuw

< Overzicht scholen
Centraal in het dorp Lisserbroek vindt u onze school. We hebben een fris gebouw met aan de voorkant een groot schoolplein voor de groepen 3 t/m 8 en aan de achterkant een afgesloten plein voor de groepen 1 en 2.

Onze missie is plezier in leren.

Plezier in leren, dát is waar wij op obs De Zilvermeeuw elke dag voor gaan. Bij ons kunnen de leerlingen zichzelf zijn, hebben de leerkrachten echt plezier in hun vak en zijn ouders steeds betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Succeservaringen

Het belangrijkste wat wij onze leerlingen mee kunnen geven is plezier in leren. Dat zorgt ervoor dat zij nieuwsgierig blijven, zich blijven ontwikkelen en er nog lol in hebben ook. We zien dat succeservaringen hierbij heel belangrijk zijn. Wij zorgen ervoor dat elke leerling succeservaringen kan opdoen, waardoor hij trots kan zijn op wat hij bereikt. Door die succeservaringen en het plezier in het leren, volgen er meer succeservaringen enzovoorts. Zo leren de leerlingen leren, ofwel zich ontwikkelen met een positief zelfbeeld .Daarbij hebben we voor elke leerling aandacht en weten we wat die leerling kan, wil en waarin ze nog kan ontwikkelen.

Verbinding

Bij ons werken leerkrachten niet alleen voor hun eigen leerlingen. Ze voelen zich ook verbonden met en verantwoordelijk voor alle kinderen op onze school. Er is veel persoonlijk contact en aandacht voor elkaar. Daardoor kennen alle leerlingen alle leerkrachten en vice versa.Deze sterke verbondenheid heeft allerlei voordelen. Allereerst creëert het een veilig leerklimaat voor de kinderen. Door de korte lijntjes tussen leerkrachten wordt de kennis en ervaring snel uitgewisseld. Daarnaast kunnen we groepsdoorbroken werken. Dat doen we bijvoorbeeld door tutor-lezen met bovenbouwers of door gezamenlijk te werken aan IPC-projecten. Ook met onze ouders is de verbinding sterk. Wij hebben korte lijntjes met de ouders van onze leerlingen. Op die manier zorgen we ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wij houden van leren

Ontwikkeling willen we niet alleen voor onze leerlingen. Ook onze leerkrachten zijn continu bezig om hun kennis en deskundigheid actueel te houden en te vergroten. Ons team bestaat uit positief gemotiveerde leerkrachten, nieuwsgierig en leergierig naar verbetering. Ze willen voor én uit zichzelf als professional groeien.Voor onze ouders en kinderen betekent dit:

  • Professionele goed opgeleide leerkrachten, waardoor leerlingen optimaal worden begeleid in hun totale ontwikkeling.
  • Plezier in het vak zorgt voor gelukkigere leerkrachten en “van gelukkige leerkrachten, leren leerlingen de mooiste dingen”.
  • Door de aanwezige knowhow kiezen we zelf bewust hoe we ons onderwijs invullen en vormgeven.

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Op De Zilvermeeuw hebben we twee groepen waarin voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen wordt gegeven. In deze groepen wordt gespecialiseerd onderwijs geboden, waarin tegemoet wordt gekomen aan de talenten en de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen.

Onze  hoogbegaafdengroepen zijn gewoon onderdeel van de school. De kinderen spelen met de kinderen uit de reguliere groepen en doen mee met schoolbrede activiteiten. Hierbij organiseren we, waar mogelijk, groepsdoorbroken activiteiten.

We bieden de lesinhoud op een zodanig niveau aan, dat de leerlingen de noodzaak ervaren om vaardigheden te ontwikkelen. Pas als de stof uitdagend genoeg is, zal de leerling gedwongen worden om niet alleen via analyse bij de oplossing te komen, maar zal hij of zij andere strategieën moeten inzetten.

We passen de omgeving van de leerling aan zolang het nodig is, zodat het kind leert functioneren in een minder aangepaste omgeving. Ons doel is dat een kind de vaardigheden ontwikkelt, waardoor het aanpassen van de omgeving niet meer nodig is.We streven ernaar dat een kind zich fijn voelt op school. In het begin zal het soms nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen door aan te sluiten bij dat wat de interesse van het kind heeft of door een activiteit waar hij of zij voor gemotiveerd is. We werken zo snel mogelijk toe naar een situatie waarin het welbevinden van het kind voortkomt uit het ervaren van het resultaat van zijn of haar inspanningen. Kinderen die praktische vaardigheden kunnen toepassen om een “leerhobbel” te overwinnen, doen succeservaringen op en zullen een volgende uitdaging makkelijker aangaan. Zo werken we aan een “groeimindset”

Wij bieden

  • Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht
  • Duidelijkheid en uitdaging
  • Voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
  • Plezier in leren

Meer informatie

Bent u enthousiast geworden? Wij nodigen u van harte uit de school in bedrijf te zien! Bel of mail voor een afspraak, dan leiden we u rond in een school waar we hartstikke trots op zijn!

Daniëlle Abels, directeur

Floreer
Regulier en HB onderwijs
Azollastraat 45
2165 XP
Lisserbroek
Website