De Zwaan (locatie Wilgenlaan)

< Overzicht scholen
De Zwaan is een openbare basisschool voor Daltononderwijs, gelegen in het oostelijk deel van Zwanenburg, waar kinderen van alle gezindten en nationaliteiten welkom zijn. De school ligt aan een redelijk rustige straat en grenst aan een openbaar speelterrein. Het permanente pand beschikt over een centrale hal omringd door zes leslokalen en een speellokaal. Daarnaast beschikt de school over twee leslokalen in tijdelijke voorziening. Deze lokalen staan achter de school, grenzend aan het schoolplein.

Visie

De Zwaan is een Daltonschool. Dit geven wij als volgt vorm: ‘Leer mij het zelf te kunnen, zodat ik meer kan leren dan leren alleen’. Wij gaan er van uit dat ouders/verzorgers ons een opdracht geven: leer mijn kind zoveel mogelijk. Ook wij zien dat als onze hoofdtaak.

Wij bieden

  • Acht jaargroepen
  • Betrokken leerkrachten
  • Fijne sfeer in de klassen
  • Passende leerresultaten
  • Regelmaat door vaste afspraken in de hele school
  • Regelmaat door alle dagen school van 8.30 tot 14.00 uur.
  • Rust door continurooster (lunch met eigen leerkracht)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt U ons bereiken via telefoonnummer 020-4974985. Tevens kunt U per email contact opnemen: wendy.romijn@sopoh.nl

Op onze website vindt U meer informatie over onze school. Onze schoolgids is daar ook te vinden; www.obsdezwaan.nl

Tijdens een rondleiding door onze school kunt U een goed beeld krijgen van de De Zwaan.

Vriendelijke groet,
team OBS De Zwaan

Floreer
Daltononderwijs
Wilgenlaan 83
1161 JL
Zwanenburg
Website