De Zwanebloem

< Overzicht scholen
Aan de noordwestelijke rand van ons dorp ligt “De Zwanebloem”. Een kleinschalige basisschool in een veilige, kindvriendelijke omgeving. Wie voor het eerst op onze school komt zal verrast zijn door de ruimte en het groen om de school heen. Een voorplein voor de bovenbouw, een achterplein voor de onderbouw, schooltuintjes en een mooi speelveld naast de school dragen allemaal bij tot de unieke ligging van onze school.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat:

  • onze leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, opdat zij optimaal kunnen deelnemen aan alles wat de school te bieden heeft;
  • wij het accent leggen op de talenten van leerlingen en het kind vooral positief zullen stimuleren en activeren;
  • wij hierbij een beroep doen op de intrinsieke van de leerlingen motivatie (je doet het voor jezelf en niet voor anderen);
  • wij leerlingen stimuleren tot actief leren en hen bewust maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in het leerproces;
  • wij ervan uitgaan dat alle leerlingen in staat zijn tot leren en gebaat zijn bij hoge verwachtingen van hun leerkrachten.
  • wij in velerlei opzichten aansluiten op de verworvenheden uit de vorige groep en hierop voortbouwen, zodat aan het einde van de basisschool een goede aansluiting met het Voortgezet Onderwijs mogelijk is

Wij bieden

  • voorschoolse- tussenschoolse en naschoolse opvang
  • een enthousiast team
  • een school waar plezier, passie en professie met elkaar in verbinding staan

Meer informatie

Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding op onze school. U kunt hiervoor een afspraak maken per mail zwanebloem@sopoh.nl of per telefoon 0235846316.

Floreer
IKC
Noppenstraat 92-94
2136 AK
Zwaanshoek
Website