G. Th. Rietveldschool

< Overzicht scholen

De G. Th. Rietveldschool ligt aan de westkant van Badhoevedorp, naast het dorpshuis en zwembad. De school bestaat uit een drietal gebouwen rondom een groot speelterrein. Naast de school bevindt zich een groot parkeerterrein. Achter de school treft u tennisvelden aan en een wandelpark.

Visie

De G.Th.Rietveldschool is al 35 jaar een daltonschool. Het daltononderwijs vindt haar oorsprong in de visie waarmee Helen Parkhurst (1887- 1973) in Amerika haar onderwijs vorm gaf. Het daltononderwijs geeft een aantal extra vaardigheden aan het kind mee die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling.

  • het ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid;
  • het leren omgaan met vrijheden binnen de afgesproken regels/ kaders;
  • het leren zelfstandig te werken;
  • het leren samenwerken;
  • het leren reflecteren voor, tijdens en na het werk;
  • het leren efficiënt om te gaan met tijd en middelen.

Vaardigheden die in onze moderne samenleving worden gevraagd, worden binnen ons onderwijs ontwikkeld. We zien de daltonschool als een oefenplek voor democratisering gebaseerd op vertrouwen.

Floreer
Daltononderwijs
Edisonstraat 3
1171 AL
Badhoevedorp
Website