JP Heijeschool

< Overzicht scholen
Tegenover het gebouw van de bibliotheek staat ons mooie klassieke schoolgebouw met een gesloten schoolplein.

Visie

Het logo van de school bestaat uit een vlieger die zijn draad tussen de letters van de naam van de school heeft hangen. Waarom een vlieger?

De vlieger symboliseert vrijheid en is speels. De draad zorgt voor verbondenheid met de school, maar de draad is flexibel. Waar het kan zullen we de draad laten vieren en waar dat (nog) niet kan, zullen we de draad voor de veiligheid en de structuur goed vasthouden. De vlieger kan ook verschillende kanten op, afhankelijk van de wind. Dit staat symbool voor de verschillende capaciteiten van onze leerlingen. We spelen in op hun sterke kanten en ondersteunen de minder sterke kanten. Kortom: de vlieger staat voor de manier waarop wij met de kinderen werken! Zelfstandig waar kan, hulp waar nodig.

Wij bieden

Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs. Basisonderwijs, omdat wij dezelfde leerstof kunnen aanbieden als een basisschool. Speciaal, omdat wij kijken naar kansen en mogelijkheden.

Welke mogelijkheden zijn er?

  • Wij zorgen voor een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat. Rustig en vriendelijk is bij ons op school de norm.
  • Wij werken aan het zelfvertrouwen van de leerling. Wij geven de leerling taken die hem/haar voldoende uitdagen zelfstandig te werken en een beroep doen op de eigen kracht om te leren.
  • Wij bieden kinderen inzicht in het eigen functioneren. Wij maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en geven ze daarmee de controle terug.
  • Wij creëren de ruimte voor de leerling om weer tot leren te komen. Dat maak ons speciaal onderwijs.

Meer informatie

Wij vinden het fijn om ouders en anderen over onze school te vertellen en ons onderwijs te laten zien. Voor meer informatie verwijzen wij hier naar onze website: www.jpheijeschool.nl . Ook kunt u bellen om een afspraak te maken: 023-5616577.

Floreer
Speciaal basisonderwijs
Prins Hendriklaan 30
2132 DR
Hoofddorp
Website