Overzicht opvang

Deze Floreer-scholen bieden eigen opvang aan:

Het Palet – BSO Sterrenwacht Palet Hier aanmelden

De Boog – BSO de Boog Hier aanmelden

IJwegschool – BSO Blijweg  Hier aanmelden

KC WestWijs – BSO WestWijs  Hier aanmelden

’t Joppe – BSO Buutvrij  Hier aanmelden

IKC de Zwanebloem – Opvang 2-13 jaar  Hier aanmelden

Op andere scholen wordt eventueel opvang via een andere BSO-organisaties aangeboden.

U kunt onze  GGD inspectierapporten inzien op het Landelijk Register Kinderopvang; een website van de overheid.