Overzicht opvang

Deze Floreer-scholen bieden eigen opvang aan:


Op andere scholen wordt eventueel opvang via een andere BSO-organisaties aangeboden.

U kunt onze  GGD inspectierapporten inzien op het Landelijk Register Kinderopvang; een website van de overheid.