GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een proactieve en deskundige medezeggenschapsraad. Namens leerlingen, ouders en personeel communiceert de GMR op een open en constructieve wijze met de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de medezeggenschapsraden van de scholen van Floreer over onderwerpen die van belang zijn om het maximale te bereiken voor het openbaar onderwijs in de Haarlemmermeer.

Met passie, plezier en professionaliteit draagt de GMR bij aan het realiseren van openbaar onderwijs waarbij kinderen worden uitgedaagd en uitgenodigd om hun eigen pad naar wereldburgerschap te ontdekken, ouders zich verbonden en betrokken voelen en personeel de kans krijgt om zo optimaal mogelijk te groeien en te ontwikkelen.

De GMR bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden, die voor 3 jaar worden benoemd, waarna een herbenoeming kan plaatsvinden. De GMR komt gemiddeld 5 keer per jaar in de avond bijeen, organiseert driemaal per jaar scholing en een MR-GMR avond, waar aandacht wordt besteed aan actuele onderwerpen die in het primair onderwijs spelen. De eerstvolgende MR-GMR avond is op 15 juni 2022. Zie hiervoor deze link. Vergaderingen zijn over het algemeen openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom. De MR-en ontvangen de agenda en stukken via mail, maar de documenten zijn binnenkort ook op deze website te vinden. De GMR is te bereiken via gmr@sopoh.nl