Identiteit

Floreer is een stichting voor openbaar onderwijs en opvang. Onze scholen krijgen de ruimte om vanuit eigen visie en pedagogische waarden het onderwijs vorm te geven. De openbare identiteit vormt daarvoor de basis. Er is op onze scholen ruimte voor de cultuur en overtuiging van iedereen. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing, eigenheid en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op onze gevarieerde samenleving.

Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs. Dit maakt dat onze scholen lijken op een samenleving in het klein. Wat Floreer voor haar scholen belangrijk vindt:

  • Elke leerling is welkom, ongeacht levensovertuiging, geaardheid en etniciteit
  • Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan respectvol om met elkaar en met elkaars levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Onze scholen geven aandacht aan maatschappelijke normen en waarden
  • Onze scholen geven aandacht aan de verworvenheden van onze democratie
  • Onze scholen stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen.