Klachten regeling

We vinden het belangrijk dat ouders met vragen, opmerkingen of klachten naar school komen en deze bespreken met de leerkracht van hun kind. Alleen zo kunnen we weten wat u als ouder ervaart. Als de bespreking van een vraag of klacht met de leerkracht niet bevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de schoolleiding. Als u er ook daar niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het bestuur.

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, of als u niet weet bij wie u het beste terecht kunt, kunt u de contactpersoon (interne vertrouwenspersoon) van de school benaderen, contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Floreer, of een officiële klacht indienen. Wie de contactpersoon (interne vertrouwenspersoon) van uw school is, vindt u terug in de schoolgids.

Onze klachtenregeling is hier te downloaden: Klachtenregeling

Externe vertrouwenspersonen

Floreer biedt medewerkers, leerlingen, ouders en vrijwilligers de mogelijkheid een gesprek te voeren met een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is:

Bernadette Hes-Boots
M 06 255 384 58
E  info@in-b-tweenadvies.nl

Bernadette Hes is tevens Vertrouwenspersoon Integriteit in het kader van de Klokkenluidersregeling.