Missie en visie

Missie

Een wereld waarin ieder kind zijn talent weet in te zetten voor een betere toekomst.

Visie

Samen leren we voor de toekomst door onszelf te blijven ontwikkelen en in te spelen op verschillen tussen kinderen in talenten, niveau, vaardigheden en interesses.

Onze leidende principes

Sinds 2019 zorgen onze leidende principes voor een duidelijke visie en koers. School- en jaarplannen sluiten hierop aan, waarbij we blijven inspelen op een wereld in beweging.

Floreer