Over Floreer

Onze naam Floreer verwijst naar onze kracht én naar onze intenties. Naar groeien, bloeien, tot volle ontplooiing komen, boven het gewone uitstijgen. Een naam die past bij onze visie en ambities! Ons uiteindelijke doel is dat kinderen zich ontplooien tot zelfstandige en gelukkige jong volwassenen, die bewust leven, eigen keuzes kunnen maken en hun plek vinden in onze samenleving. Die doorgaande ontwikkeling begint bij opvang en onderwijs.

We verzorgen toekomstgericht onderwijs van goede kwaliteit waarbij plezier voorop staat. Door mee te gaan met de trends en ontwikkelingen, bieden we het beste onderwijs voor onze leerlingen en bereiden we hen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Ook biedt elke school de mogelijkheid van buitenschoolse opvang, waarbij onderwijs en opvang elkaar versterken.

‘Samen leren voor de toekomst’

Kwaliteit staat voorop. We beseffen dat kwaliteit staat of valt met goede medewerkers. Zij geven immers betekenis aan Floreer. Floreer investeert daarom volop in de ontwikkeling van haar medewerkers, zowel op persoonlijk als onderwijsinhoudelijk vlak. Dit prikkelt de innovatie waar ons onderwijs om vraagt. Met elkaar zorgen we ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school en opvang gaan. En plezier is dé voorwaarde voor een optimale ontwikkeling.

Zo doen we het bij Floreer:

  • We zijn nieuwsgierig
  • We gaan voor kwaliteit
  • We maken verbinding
  • We nemen verantwoordelijkheid
  • We zijn toegankelijk en open
  • We doen het samen
Floreer