Passend onderwijs

Wij bereiden kinderen voor op de toekomst, waarbij technologische innovatie en het ontdekken van talenten een belangrijke rol spelen. Hier richten de scholen hun onderwijs op in. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele ondersteuning, want alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Om dit te realiseren is Floreer aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer, https://passendonderwijshaarlemmermeer.nl/
Het samenwerkingsverband vormt een netwerk waardoor er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning. Dit is voor kinderen die extra hulp nodig hebben, maar ook voor kinderen die extra uitdaging aankunnen.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

U kunt uw kind aanmelden bij de school van uw keuze. Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Geef dit dan aan bij uw aanmelding. De school zal u hierbij verder adviseren.