Samenwerking

Samen staan we sterker. Floreer werkt daarom op diverse terreinen samen met andere schoolbesturen in de Haarlemmermeer. Bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en in de Taskforce Lerarentekort.