Leerkracht hoogbegaafdheid en dubbelbijzondere leerlingen

< Overzicht vacatures

                                                      

Het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer zoekt in samenwerking met Stichting Floreer, voor een nieuw op te zetten maatwerkarrangement een fulltime leerkracht die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid en dubbelbijzondere leerlingen. Dit Maatwerkarrangement zal gevestigd worden bij openbare basisschool Twickel in Hoofddorp.

Heb je affiniteit met hoogbegaafde kinderen?
Wil je op een vernieuwende wijze onderwijs vormgeven?
Ben je gericht op de gehele ontwikkeling van kinderen?
Denk je graag mee over een nieuw inhoudelijk concept?
Wil je nauw samenwerken met jeugdhulp?
Dan zijn wij op zoek naar jou!!!
 

De uitdaging
In het nieuwe schooljaar 2023-2024 start het SWV Haarlemmermeer een nieuw aanbod voor dubbelbijzondere leerlingen. Deze (zelfstandig opererende) maatwerkgroep HB is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen voor wie het reguliere onderwijs onvoldoende aansluit en die (zijn) vast(ge)lopen in het onderwijs dat ze nu krijgen. Deze leerlingen worden voor een duur van maximaal 2 jaar geplaatst in de maatwerkgroep. In deze groep zal het eerste half jaar de nadruk liggen op diagnostistiek psycho-educatie en evt behandeling.) Vervolgens zal er steeds meer ingezet worden op onderwijs met als doel dat de leerling terug kan keren naar een vorm van onderwijs. Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden is er sprake van een samenwerking tussen regulier onderwijs, speciaal onderwijs en zorg.

Wie ben jij?
Wij zoeken een fulltime leerkracht met een energieke, reflectieve, lerende, pro-actieve en flexibele houding, die zorg kan dragen voor een adequate begeleiding van hoogbegaafde dubbelbijzondere kinderen in de basisschoolleeftijd. De leerkracht zorgt samen met de pedagogisch medewerker en een gedragsspecialist voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Alle teamleden worden uitgedaagd om mee te denken over de verdere invulling van de voorziening en het onderwijsaanbod, op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Er moet een veilige, vertrouwde leeromgeving gecreëerd worden, waarbinnen ieder kind wordt gezien en gehoord en talenten zich kunnen ontwikkelen.

Wat neem je mee:
 • Onderwijsbevoegdheid, aangevuld met een specialisatie (echa, master sen);
 • Ervaring met het werken met dubbel bijzondere leerlingen;
 • Kunnen omgaan met leerlingen met gedragsproblematiek (externaliserend);
 • Samen met de gedragsspecialist en pedagogisch medewerker handelingsgericht kunnen werken, waarbij het aanbod voor ieder kind anders zal zijn (bekend met werken met een OPP);
 • In staat om goede werkrelatie aan te gaan met ouders en externe partijen;
 • In staat zeer gedifferentieerd onderwijs te verzorgen.

  Wat bieden wij jou:
 • Veel ruimte om samen met een team het onderwijsaanbod voor de maatwerkgroep vorm te geven;
 • Een rol waarin je mag pionieren;
 • Een omgeving waar je een actieve bijdrage kan leveren aan het doel- en procesgericht werken en leren. Hierbij denken wij aan:
  • Het (blijvend) neerzetten van een rijke leeromgeving;
  • betrokkenheid van kinderen bij hun leerproces;
  • kinderen autonomie verlenen op basis van de verantwoordelijkheid die zij kunnen dragen;
  • werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Een functie voor 1,0 fte in schaal LC conform CAO Primair Onderwijs;
 • Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Eindejaarsuitkering (8,33%) en vakantie-uitkering (8%);
 • Reiskostenvergoeding conform CAO Primair onderwijs, met daarin een kostendekkende vergoeding voor OV;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs.
 

De school
De maatwerkgroep HB wordt gehuisvest bij OBS Twickel. Dit is een school in de wijk Toolenburg West in Hoofddorp met ongeveer 280 leerlingen verdeeld over 13 groepen. De school heeft twee naast elkaar liggende gebouwen. De maatwerkgroep krijgt in een van deze twee gebouwen de beschikking over een eigen lokaal met bijbehorende voorzieningen.

Je wordt als nieuwe leerkracht verantwoordelijk voor de maatwerkgroep, die zelfstandig functioneert en verantwoording aflegt aan het Samenwerkingsverband.

Wil je meer weten over het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer? Dan kun je terecht op hun website https://www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl/ Voor meer informatie over Twickel en Stichting Floreer: www.obstwickel.eu en www.stichtingfloreer.nl

Planning
Wij ontvangen je reactie graag voor 3 oktober 2023. De eerste gespreksronde staat gepland op maandag 9 en dinsdag 10 oktober.

Enthousiast geworden?
Je kunt je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae e-mailen naar het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer, t.n.v. A. Giling (directeur-bestuurder): secretariaat@po-haarlemmermeer.nl en agiling@po-haarlemmermeer.nl en naar C. Vink (directeur Twickel): constance.vink@sopoh.nl onder vermelding van Vacature leraar Maatwerkgroep HB.

Twickel
Hoofddorp

Contact Informatie

A. Giling (directeur-bestuurder): secretariaat@po-haarlemmermeer.nl
C. Vink (directeur Twickel): constance.vink@sopoh.nl