Pedagogisch Coach

< Overzicht vacatures

Pedagogisch Coach – 8 uur per week   


Stichting Floreer Opvang biedt voor op zes openbare basisscholen in de Haarlemmermeer buitenschoolse opvang en op 1 basisschool naast de buitenschoolse opvang ook peuteropvang. De opvang vindt plaats binnen de vertrouwde omgeving van de school met één doorgaande pedagogische lijn tussen onderwijs en opvang.  

We zijn ver met de samenwerking tussen school en opvang en werken hard aan IKContwikkeling, zowel op de werkvloer als in de bestuurlijke lijn. Daarmee onderscheiden we ons van andere kinderopvang organisaties. We hebben een uniek concept in handen dat goed is voor de ontwikkeling van kinderen.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)
In verband met de verplichte inzet van een pedagogisch coach vanuit de wet IKK met, zijn wij op zoek naar een enthousiaste pedagogisch coach voor 8 uur in de week. De coach zal worden ingezet op alle opvang locaties van Floreer.

Wat houdt de functie in?
Als pedagogisch coach draag je bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid op onze BSO’s en Peuteropvang. Je vertaalt het pedagogisch beleid naar de concrete werksituatie. Je geeft advies, sturing en ondersteuning aan pedagogisch medewerkers als het gaat om het pedagogisch handelen. Op die manier draag je actief bij aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit op de werkvloer.

Wat betekent dit in de praktijk?
Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach ben je regelmatig aanwezig op de locaties. In jouw rol als coach ondersteun je medewerkers in hun werkzaamheden, ontwikkeling van vaardigheden, coaching behoefte en met het opdoen van kennis. Je draagt bij aan kwaliteitsverbetering van het pedagogisch handelen door de pedagogisch medewerkers. Verder heb je een taak in het ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen. Soms zal je aandeel worden gevraagd als het gaat om teamcoaching. Je doet deze werkzaamheden in overleg met de andere beleidsmedewerkers Veiligheid & Gezondheid en de adviseur IKC & Opvang van de afdeling Kwaliteit.

Wat vragen wij
 • Hbo-diploma conform kwalificatie-eisen. Kennis en inzicht in het pedagogisch beleid en de invloed van in- en externe ontwikkelingen;
 • Kennis van methodieken, principes en instrumenten van coaching;
 • Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar;
 • In staat zijn zelfstandig te werken in afstemming met de directeur van de locatie en de coördinator van de opvanglocatie;
 • Goede mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigen in het overdragen van kennis en informatie en het opstellen van beleids-en coaching plannen;
 • Duidelijk en eerlijke communicatie, in staat zijn moeilijke gesprekken te voeren, indien nodig;
 • Bereid om op meerdere locaties te werken in de Haarlemmermeer;
 • Een enthousiaste, positieve en inspirerende werkhouding.

Wat bieden wij
 • Salaris conform de CAO kinderopvang, schaal 9.
 • In eerste instantie een dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Werktijden in overleg (op de middagen en binnen de tijden van de buitenschoolse opvang).
 

Enthousiast geworden? Je CV en motivatie kun je vóór maandag 27 maart per e-mail sturen naar de beleidsadviseur IKC-ontwikkeling Jolanda van der Meij: Jolanda.vandermeij@sopoh.nl. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Diverse locaties
Hoofddorp
0,2 fte

Contact Informatie

Jolanda van der Meij - beleidsadviseur IKC-ontwikkeling Jolanda.vandermeij@sopoh.nl