Ambtelijk secretaris voor de GMR

< Overzicht vacatures

Floreer
Stichting Floreer zoekt met ingang van schooljaar 2023-2024 een:

                                                           Ambtelijk secretaris voor de GMR

De ambtelijk secretaris ondersteunt de GMR van Floreer. De secretaris verleent administratieve, organisatorische en beleidsmatige ondersteuning aan de GMR. De taken en verantwoordelijkheden worden ingekaderd door vigerende wet- en regelgeving (o.a. Wet Medezeggenschap op Scholen). De ambtelijk secretaris wordt hiërarchisch aangestuurd door de bestuurder en functioneel door de voorzitter van de GMR.

De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris zijn:

 • Secretariële activiteiten (bijv. afhandelen mail, beheer GMR archief, notuleren);
 • Organiseren GMR-vergaderingen, opstellen en bewaken actie- en besluitenlijst;
 • Opstellen jaarplan en jaarverslag;
 • Opstellen en bewaken begroting;
 • Beleidsmatige activiteiten (volgen interne en externe activiteiten die relevant kunnen zijn voor de medezeggenschap binnen Floreer;
 • Adviseren van de bestuurder en de GMR in het besluitvormgingsproces van advies- en instemmingsaanvragen;
 • Sparringpartner van het dagelijks bestuur GMR;
 • Inwerken nieuwe GMR-leden;
 • Overige activiteiten (communicatie achterban, promoten en organiseren scholing, organiseren en adviseren bij verkiezingen GMR).

 

Floreer is op zoek naar iemand die:

 • Inhoudelijk en procesmatig kan ondersteunen en indien nodig, advies kan inwinnen bij een andere instantie, bijvoorbeeld de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO);
 • Op de hoogte is van wet- en regelgeving, specifiek de Wet Medezeggenschap op Scholen;
 • Zelfstandig kan werken;
 • Flexibel inzetbaar is qua tijd en werkzaamheden (pré);
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden heeft en bij voorkeur kennis van Teams.

 

Wij bieden:       

 • De mogelijkheid om ingewerkt te worden door de huidige secretaris. Veel vrijheid in het plannen, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden;   
 • Een goede sfeer en samenwerking met de bestuurssecretaris, het college van bestuur en de leden van de GMR;   
 • Een tijdelijk dienstverband voor één tot drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging met een aanstelling van 0,15 Fte (ong. 6 uur per week gemiddeld) met een salaris van max € 4.164 bij een full-time dienstverband. (Een functie op ZZP-basis is evt. ook bespreekbaar).

 

Enthousiast geworden? Stuur dan je motivatie samen met een actueel CV naar werken@sopoh.nl o.v.v. ambtelijk secretaris voor de GMR

Servicebureau
Hoofddorp
0.15

Contact Informatie

Voormeer informatie kun je contact opnemen met Irene Philips, hoofd HR&O via 06-28820437