Topper voor onze groep 8

< Overzicht vacatures

Kindcentrum WestWijs zoekt per 1 maart, i.v.m. een leerkracht die met zwangerschapsverlof gaat een

                                                           Topper voor onze groep 8                                                                      voor 5 dagen (parttime ook mogelijk)

 

                                                                          

Onze school

WestWijs is een nieuwe school per 1-8-2022. De twee scholen in Rijsenhout, De Zevensprong en Immanuel, hebben het afgelopen schooljaar samengewerkt aan het vormgeven van één nieuwe school voor de kinderen in Rijsenhout en omgeving. Tevens hebben we ook een BSO in de school die de kinderen voor en na schooltijd opvangt. De leidsters van de BSO en de collega’s van de basisschool vormen samen één team, het team van Kindcentrum WestWijs.

Ons onderwijs

Met passie en plezier geven wij onderwijs waarbij; brede ontwikkeling, betrokkenheid, geborgenheid en respect onze kernwaarde zijn.

De leerkracht die wij zoeken is een leerkracht die:
  • Plezier heeft in het mede verantwoordelijk zijn van de ontwikkeling van het kind
  • Enthousiast wordt van kinderen leren te leren
  • Wil meedenken in het neerzetten van de nieuwe school in Rijsenhout
  • Zich kan vinden in onze kernwaarde; brede ontwikkeling, betrokkenheid, geborgenheid en respect
  • Samen wil werken met paralelcollega’s
  • Een portie humor tot zijn/haar beschikking heeft
  • De leerlingen van groep 8 een fantastische afsluiting bezorgt met kamp, musical en het afscheid van de basisschool

 

Kindcentrum WestWijs
Rijsenhout
1,0

Contact Informatie

Neem contact op met Claudia Bolhuis-Meskers voor meer informatie over de school en over de vacature. Je kan bellen naar 0297-327842 of mailen naar claudia.bolhuis@sopoh.nl