Jaarverslag

Elk jaar vertellen wij in het jaarverslag wat wij hebben gedaan. In onze jaarverslagen beschrijven we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen uit het verslagjaar en geven we inzicht in onze kengetallen, balans en winst- en verliesrekening.